Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Автори на Сдружението (А→Я)

Борислав Арнаудов

Профил

Боряна Илчева

Профил

Валентин Димитров

Профил

Валентина Лозова

Профил

Ванилин Гавраилов

Профил

Ваня Колева

Профил

Венеция Павлова

Профил

Венцислав Бойчев

Профил

Веска Дучева

Профил

Габриела Плочева

Профил

Даниела Паскова

Профил

ДАТИ

Профил

Диана Софрониева

Профил

Димитър Димитров (Леондиев)

Профил

Димитър Ефремов

Профил

Димитър Кандев

Профил

Добрин Паскалев

Профил

Донка Колева

Профил

Дора Ефтимова

Профил

Екатерина Митева

Профил

Женя Маринова-Стойкова

Профил

ЗА НАС

Профил

Иван Доброгледски

Профил

Иван Долски

Профил

Иван Едрев

Профил

Иван Кьосев

Профил

Илия Берберов

Профил

Илиян Троянски

Профил

Йонко Йонков

Профил

Катя Вангелова

Профил

Кера Бодурова

Профил

КИЛ

Профил

Кирил Георгиев

Профил

Красимир Йорданов

Профил

Мариана Стоянова

Профил

Мариела Русева

Профил

Марин Бояджиев

Профил

Марин Урумов

Профил

Марко Илиев

Профил

Мартин Лазаров

Профил

Масис Хаджолян

Профил

Матейна Нулис

Профил

Мая Цекова

Профил

Милена Белчева

Профил

Наско Енев

Профил

Нели Никова

Профил

Ненчо Чуклев

Профил

НОВИНИ

Профил

Павлина Циганчева

Профил

Петър Стойков

Профил

Пламена Димитрова

Профил

Планимир Петров

Профил

Радостина Драгоева

Профил

Руми Пенчева

Профил

Руска Даскалова

Профил

сборник

Профил

Светла Велева

Профил

Светлин Трендафилов

Профил

Свилен Лапаков

Профил

Славян Йоргакиев

Профил

Станка Бонева

Профил

Стела Костова

Профил

Стела Стоянова

Профил

Стефка Маркова-Маринова

Профил

Тодор Бомбов

Профил

Турхан Расиев

Профил

Христо Георгиев (Венчанлиев)

Профил

Ценка Илиева

Профил

Юлиян Атанасов

Профил

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (275) | Прегледи (251601) | Илюстрации (457) | Търсения (1071) | Изтегляния (213811)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab