Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Автори на Сдружението (А→Я)

Ангел Дюлгеров †

Профил

Атанас Липчев †

Профил

Валентин Димитров

Профил

Валентина Лозова

Профил

Ванилин Гавраилов

Профил

Ваня Колева

Профил

Венеция Павлова

Профил

Венцислав Бойчев

Профил

Веселина Цанкова †

Профил

Гергана Славова

Профил

Данка Стоянова

Профил

ДАТИ

Профил

Дима Димитрова

Профил

Димитър Димитров (Леондиев)

Профил

Димитър Ефремов

Профил

Димитър Кандев

Профил

Донка Колева

Профил

Емил Иванов †

Профил

Иван Доброгледски

Профил

Иван Долски

Профил

Иван Едрев

Профил

Иван Кьосев

Профил

Иван Овчаров †

Профил

Иван Ставрев †

Профил

Илия Берберов

Профил

Илия Топчиев

Профил

Илиян Троянски

Профил

Йонко Йонков

Профил

Катя Вангелова

Профил

КИЛ

Профил

Кирил Георгиев

Профил

Лидия Ковачева †

Профил

Мариан Желев

Профил

Марин Бояджиев

Профил

Марко Илиев

Профил

Матейна Нулис

Профил

Милена Белчева

Профил

Нели Никова

Профил

Никола Анков

Профил

НОВИНИ

Профил

Павлина Циганчева

Профил

Панчо Недев †

Профил

Петър Стойков

Профил

Планимир Петров

Профил

Радостина Драгоева

Профил

Руска Даскалова

Профил

Симеон Илиев †

Профил

Станка Бонева

Профил

Турхан Расиев

Профил

Христо Георгиев (Венчанлиев)

Профил

Ценка Илиева

Профил

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (56) | Публикации (58) | Прегледи (122961) | Илюстрации (139) | Търсения (173) | Изтегляния (40102)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab