Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Руска Даскалова

РУСКА ДАСКАЛОВА живее в гр. Варна. Завършва българска филология в СУ„Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите: „ Тракийски напеви” (фолклорен сборник, Варна, 1996 ) „Към себе си пътувам” (стихотворения, Варна 1997 ) „Разиграло се Черното море...” (български народни песни за морето, Варна 2000) „Моето коте” (стихотворения за деца, Варна, 2001) „Зряло време” (стихотворения, Варна, 2004) „Пътека през скръбта” (стихотворения, Варна, 2009) „Ти корена пази...” (история на с. Яребична, Община Аксаково, Варна, 2010) „Златно слънце грее...” (стихотворения за деца, Варна, 2011) „Емануил Мутафов – един от последните варненски възрожденци” (монография, 2012) „Завръщане към корените”: разказ за миналото на с. Голяма Франга – Надежда – Каменар, Община Варна (Изд. МС, Варна, 2015) „Духовните синове на бесарабските българи” ( разказ за синовете, съхранили в своите сърцата силата на националния дух - самосъзнанието си, Варна, 2019) .


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141833) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177855)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab