Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Марин Бояджиев

Марин Василев Маринов(Бояджиев) е роден през 1947 г. в село Мурна, днес Комунари, Варненско. Завършва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ специалностите „Български език и литература“ и „История“. Работил е като журналист и учител. Свои стихове е печатал в централния и местния печат и в литературни сборници. Той е един от основателите на Кабинета на младия литературен работник – Варна. Негови творби са превеждани на чешки, полски и руски езици. Автор е на книгите „Денонощни аберации“, стихове, изд. „Кръг 39”, 1990 г., „Мистерията „Курск“ – публицистика, „Чувам небесните камбани“, 2009, „Писма от източния Балкан“, поезия, 2009, „Деветият вал на отвъдното“, 2016, "Азбука на търпението" поезия, 2019. Член на Сдружението на писателите – Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141833) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177855)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab