Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Илиян Троянски

Илиян Иванов Троянски е роден на 27.05.1955 г. в гр. Варна. Завършил е химия в Софийския университет. Пише поезия от 20- годишна възраст, но започва да публикува сравнително късно. Първото публично признание на творчеството му е постановката на Светлозар Гагов в Сливенския куклен театър по неговата “Приказка за трамвайчето”, поставена и в Добрич, а през 2000 г. и в родния му град Варна. През същата година режисьорът Бойко Илиев поставя в Театър “Диалог” пиесата му “Игра на пространство” под псевдонима Андрей Вая. Автор е на шест пиеси и две стихосбирки – “Стихове именни и безименни” (2006) и “Клетвата на вторите стрелци” (2009).


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (83) | Публикации (84) | Прегледи (151788) | Илюстрации (251) | Търсения (237) | Изтегляния (180231)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab