Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Димитър Димитров (Леондиев)

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ЛЕОНДИЕВ) Проф.д-р Димитър Димитров Димитров (Леондиев) е роден през 1943 год. Завършил ВМЕИ-Варна през 1968 год. Диплом: Електроинженер специалност Радиотехника. Асистент по Ел. измервания и Теоретични основи на електротехниката-1974-76год., преподавател по Обща елктротехника в Морско у-ще-1976-78год. От 1983-87год. главен асистент по Ел. измервания и Физика към Университет "Хуари Бумедиен"- гр. Алжир, Алжирска република. Защитена дисертация на френски език с присъдено звание Доктор по електроника. От 1990-96 год. е доцент; професор по приложна електроника към Университета "Августиньо Нето"- Ангола. Издадени книги: „Детски години”, 2005 г., . „Избрани съчинения” том I, 2015 г . Има осем публикации във вестник „КИЛ”, също и публикации в сп. „Пламък”, в-к „Народно дело”, в-к „Времена”, в-к „Монитор”, в-к „Нова Зора” и др. Списва, редактира, издава и разпространява собствен вестник „Варненски патриот” от 2004 до 2006 год. включително в 300 екземпляра.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141851) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177855)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab