Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации


1

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Боряна Илчева

https://www.facebook.com/boriana.atanasova.58

БОРЯНА ИЛЧЕВА. Боряна Атанасова Илчева е родена на 23. ХI. 1969 г. Авторката за себе си: "Родена съм в гр. Варна. През 1998 г. завърших МУ- Варна, спец. "Здравен мениджмънт". Професионалната ми реализация е в МБАЛ" Св. Марина" на административна длъжност. Омъжена съм, с една дъщеря. От малка ме привлича мерената реч. От позицията на годините си вече разбирам, че чрез стиховете си успявам да се разкрия, да споделя, да изразя това, за което в един разговор рядко бих говорила открито. Явно те са моята изповед към света, моето лекарство в ежедневието. Имам публикувани стихове през годините в няколко вестника - последно във вестник " КИЛ"- 2021 г., участия в " Поезия в бяло"- поетични вечери към МУ- Варна и др.". Издадени книги: "Родена съм с крила", 2023 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (275) | Прегледи (251461) | Илюстрации (457) | Търсения (1071) | Изтегляния (213807)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab