Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Книгите на Сдружението (А→Я)

"Морски хора", Валентин Димитров

Ванилено небе, Милена Белчева

Гоблен от светлина, Дима Димитрова

Да остареем заедно, Руми Пенчева

Епистоларно с капчици от роза, Никола Анков

Ерато - сълзите на мълчанието, Руми Пенчева

Етюд за притихване, Милена Белчева

Жена на лунна светлина, Руми Пенчева

Жив, Мариан Желев

Заглавия, Панчо Недев †

Истината за сътворението на Вселената и човечеството, Дима Димитрова

КОНЦЕНТРАТИ, Марко Илиев

Отвесно време, Никола Анков

ПОСЛЕДНИТЕ, Марко Илиев

Просветки, Донка Колева

Театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев

УТРИННО ЗДРАЧАВАНЕ, Марко Илиев

„Адмиралски час“, Валентин Димитров

„Военноморска азбука“, Валентин Димитров

„Извинете за нахалството“, Валентин Димитров

„Кирливи ризи“, Валентин Димитров

„Морски изповеди“, Валентин Димитров

„Настолна книга за широките маси и високите столове“, Валентин Димитров

„ОТНОВО”, театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев

„Сатирична терца“, Валентин Димитров

„Слънчева кралица“, Валентин Димитров

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (56) | Публикации (58) | Прегледи (122961) | Илюстрации (139) | Търсения (173) | Изтегляния (40102)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab