Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

СЕРЕНАДА ПРОТИВ СУЕТА

Стихотворения

автор: Ванилин Гавраилов
художник: Латинка Минкова

I издание
изд. "Жажда", Сливен, 2010 г.
ISBN: 978-954-795-301-7

II издание
изд. "Жажда", Сливен, 2020 г.
ISBN 978-954-795-541-7
Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ванилин Гавраилов

Профил

http://www.antimovski-han.org/article.php?id=645

ВАНИЛИН ГАВРАИЛОВ Ванилин Гавраилов Гавраилов е роден на 10.II. 1955 г. във Вълчи дол, Варненска област. Магистър е по български език и литература“ от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, има две следдипломни квалификации по „Протокол и етикет“ и „Връзки с обществеността“ в СУ “Св. Климент Охридски“. Негови стихотворения са публикувани в различни централни издания, сред които в. “Литературен фронт“, в.“Студентска трибуна“, в. “Художествена самодейност“, в .“България днес“ и др., в сп .“Романтика“, сп. “Родна реч“, сп. “Съвременник“, сп .“Пламък“, в литературните алманаси „Янтра“ – В.Търново, „Простори“ – Варна, във в.“КИЛ“ - Варна, в няколко издания на литературните сборници „Болгария – Россия, слово и дело“ (изд. в Москва), в „Жемчужины болгарской поэзии“ (изд. в Москва), в различни литературни сборници, вестници и списания, в „Антология на българската поезия“ и др. Цикли с негови стихотворения са превеждани на литовски език (1979, 1981, Вилнюс), както и многократно на руски език. Член на Съюза на българските писатели, почетен член на Съюза на писателите на Русия, носител на орден „Ал. Сергеевич Пушкин“ за принос в съвременната литература. Член е и на Сдружението на писателите – Варна, на което е бил три мандата и председател. Работил е като журналист във в.“Народно дело“ - Варна, близо седем години е издавал сам свой частен вестник „Регион бизнес“, работил е като PR в Община Вълчи дол, където сам е редактирал и извършвал предпечатната подготовка на общинския в .“ЕКИП 2000“ в продължение на близо 12 години. Около 17 години е работил и като учител. От 2019 г. е пенсионер, семеен, с двама синове и три внучета.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (275) | Прегледи (251462) | Илюстрации (457) | Търсения (1071) | Изтегляния (213808)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab