Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

МЕЧТИ, ЯБЪЛКИ И КАНЕЛА

Разкази

автор Валентина Йосифова (Валентина Лозова)
изд. "Онгъл", Варна, 2014 г.
SBN 978-619-7079-43-2
Сподели:
Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Валентина Лозова

Профил

ВАЛЕНТИНА ЛОЗОВА Валентина Добрева Лозова е родена на 1 ноември 1965 г. в с. Ветрино, обл. Варна. Живее и работи във Варна. Завършила е Икономически техникум „Г.С.Раковски“- гр. Варна през 1984 г. и Технически университет -. Варна през 1991 г.. Първите си поетични опити прави на единадесетгодишна възраст. Има три самостоятелни книги: „Под пясъчната риза на брега“ - лирика, издателство „Онгъл“, 2013 г., „Мечти, ябълки и канела“ – сборник разкази, издателство „Онгъл“, 2014 г. и „Цената на куклите“ – стихотворения, издателство „Колор Принт“, 2015 г. Участва със свои стихотворения в „Приятели в поезията 3“ - сборник стихотворения, издателство „izdavam.com“, 2013 г, „Тракийска лира – 9“ – литературен алманах, издателство „Вилком“, 2013 г. и „Тракийска лира -10“, издателска къща „Жажда“, 2014 г., алманах „Маскарад”, „Истината през перото на творците“, издателство „ЛИБРА СКОРП“, 2015 г. и др. Отличена е с грамота за трето място във втора възрастова група в националния поетичен конкурс „Жената - любима и майка“ 2014 г. гр. Свиленград, с грамота за значимо творческо присъствие в националия литературен конкурс "Атанас Липчев” 2015 г., специална награда за участие на ХХIV Национален фестивал „Листопад на спомените” – Варна 2019 г. Има публикации в националния и местния печат, както и в интернет пространството.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (148171) | Илюстрации (240) | Търсения (232) | Изтегляния (179460)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab