Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

КЛЮЧЪТ НА РЕКАТА (в съавторство)

Роман
автори Иван Доброгледски и Белла Донна
редактори Катя и Константин Зографови
изд. "Фабер", Велико Търново, 2021
ISBN 978-619-00-1340-2
Сподели:
Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Иван Доброгледски

Профил

ИВАН ДОБРОГЛЕДСКИ Иван Радев Иванов (Доброгледски) е роден на 4 юни 1954 в гр. Провадия. Петнадесет години е офицер във Военноморския флот на България. Пет години вахтен офицер на търговски кораби под чужд флаг.От 1998 год. - Мениджър в морска агенция. Ползва английски, турски и руски език. Член е на Сдружението на писателите – Варна. Автор е на книгите “Солени кръгове“ 1999 г, ”Нощта и денят на моята същност”- 2009 г ., „Мравки по кожата” (2018 г.),.и „Ключът на реката (2021 г) Има публикации в: “Антология на ССП - 2002 г.София“, “Антология на ССП - 2003 г. Варна“, “Антология на ССП - 2006 г. Варна“, “Антология на ССП - 2007 г. Варна“, “Антология на ССП - 2008 г. Варна“ и др. Настоящ заместник-председател на Сдружение на писателите – Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (148172) | Илюстрации (240) | Търсения (232) | Изтегляния (179460)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab