Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

Прозаичен стих, записи;
Дима Димитрова, автор
изд. График", Варна 2012 г.
худ. Радко Мурзов
ISBN 978-954-8760-30-0
Сподели:
Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Дима Димитрова

Профил

Родена е на 28. Х. 1933 г. в гр. Варна. Има икономическо образование. Професия – фотограф с три самостоятелни изложби. Участвала е в изложби в Чехия и Полша. Член на Сдружението на писателите - Варна от над 25 години. Има издадени около 45 книги с лирика и 23 в други жанрове. Нейни книги могат да се открият в библиотеките в Колумбия, Франция, Германия, Русия. Множество награди и признания, между които: на конкурс в София 1984 г. – златен медал, на конкурс Варна 2014 г. първа награда. Дипломи за лирика. Многобройни публикации в списания и вестници.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (148172) | Илюстрации (240) | Търсения (232) | Изтегляния (179460)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab