Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

КАМБАНЕН ЗВЪН (за сериозното с усмивка)

Афоризми, епиграми, апострофи
изд. "График", Варна, 2016 г.
ISBN 978-954-8760-99-7

ИЗ КНИГАТА


АФОРИЗМИ
Светът е помъдрял
и с хумор чернобял.
---
Животът има тъжен край - нека го развеселим.
---
Вечно жив -- даже и погребението му предаваха "на живо".
---
Никой не минава метър при свети Петър.
---
И по клинична пътека може да стигнеш до клинична смърт.
---
Пукна зората на демокрацията. Ние още не.
---
Никой не е доволен от продължителността на житейския
мандат, но втори дубъл няма.
---
Най-сетне му потръгна - нататък, откъдето връщане няма.
---
И в Отвъдното не те приемат, ако не си изплатил задълженията.
---
Как да сме за рая, като дяволът е в нас?
---
На компютърните икони се кланят и атеисти, и друговерци.

ЕПИГРАМИ

Смешни драми - чернобели
от небесните парцели

ЖИТЕЙСКИЯТ РОМАН
Започва със пролог -
завършва с некролог.

НАПУК?
"Пролет пукна, ние - не!"
Май от няма и къде.

НЕОЧАКВАН КРАЙ
Цял живот говореше ни за морал,
а пък в гардероба Богу дух предал.

ПО НАШЕНСКИ
" ... стига ми тая награда" -
Нане да иде във ада.
Прегърне ли букета,
от мен ще е банкета.

АПОСТРОФИ

По Ювенал
"Здрав дух в здраво тяло"
Днес - ни дух, ни тяло.

По Гео Милев
"О, грешници няма във ада"
Изпращат ги там за награда.

По П. Пенев
"Човекът е човек, когато е на път"
За Оня свят дошъл му бе редът.

По Ив Вазов
"Спокойно гледам в бъдещето ази".
Там смях се лее на талази.

Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Венцислав Бойчев

Профил

https://literaturensviat.com/?p=135394

ВЕНЦИСЛАВ БОЙЧЕВ Венцислав Георгиев Бойчев е роден на 8.І 1948 г.във Варна. Завършил е ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Работил е като корабен механик. Член е на Сдружение на писателите - Варна, на Сдружение "Литературно общество" . Варна и на Творческия клуб при Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Издал е (в съавторство) „Тълковен речник по морско дело” - 1980 г., изд. Техника. Това е първият български морски речник. Има публикувани сатирични и енигматични материали в периодичния печат, в сборници и антологии. Издадени сатирични книги: „С ЕДНО НАУМ” - афоризми; „САТИРИЧНИ СТРЕЛИ” - епиграми, апострофи; „ЕПИГРАМЕН ЗАЛП” - епиграми; „КАМБАНЕН ЗВЪН - афоризми, епиграми; „САТИРИЧЕН СПЕКТЪР - епиграми, афоризми; „РИМУВАН СМЯХ - басни, епиграми; „АФОГРАМИ - афоризми, епиграми; "ЕХОСАТИРА" - ехограми, каламбурни рими, еховизми; "АКО МОЖЕХА ДА НЕ МЪРМОРЯТ" - монолози, апострофи; "САТИРИЧЕН ХОРОСКОП" - афоризми; "СРЕД ВЪЛНИТЕ" - афоризми, апострофи. "БЕЗГЛАГОЛИЦА"- афоризми


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242332) | Илюстрации (449) | Търсения (996) | Изтегляния (213207)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab