Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

IX НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ "АТАНАС ЛИПЧЕВ" и резултати от предишните издания

КИЛ

25.03.2023, 20:12:48. Промяна: 30.03.2023, 03:52:35. Прегледи: 801

Мото: "Божичко, българино, от какво си направен..." (А. Липчев)

 

Сдружение на писателите - Варна

обявява

ІХ Национален литературен конкурс за разказ

„Атанас Липчев"

 

Условия:

1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст.

2. Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg

3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12.

4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи.

5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия - само творбата; във втория - при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща.

6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник.

7. Награди: първа награда - 500 лв.; втора награда - 300 лв.; трета награда - 200 лв., и две поощрения.

8. Краен срок за участие: 23. V. 2023 г.

      Творбите ще се оценяват от компетентно жури. Лауреатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и мястото на награждаването.

       Успех на участниците!

 

Резултати от предишни издания на конкурса:

VIII конкурс

VII конкурс

VI конкурс

V конкурс

IV конкурс

III конкурс и паметна вечер, посветена на Атанас Липчев

II конкурс

I конкурс

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (233755) | Илюстрации (443) | Търсения (936) | Изтегляния (211629)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab