Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Ванилин Гавраилов е новият председател на Сдружение на писателите Варна

КИЛ

14.11.2015, 08:34:49. Прегледи: 2317

На 13-ти ноември, петък, бе избран новият председател на Сдружение на писателите Варна. В залата на дома на улица "Крали Марко" 11 присъстваха 45 души, които почти единодушно дадоха своя глас за Ванилин Гавраилов.

Иван Овчаров, доскорошният председател, направи отчет на дейността на Сдружението през изтеклия период от 2013 до 2015 година. Финансовият отчет бе прочетен от Радостина Драгоева, които бяха последвани от изказвания на Сдружението.

В новия управителен съвет влизат: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева.

За свой заместник Ванилин посочи Ангел Дюлгеров, който е и главен редактор на вестник "КИЛ".

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (70) | Публикации (61) | Прегледи (125821) | Илюстрации (158) | Търсения (177) | Изтегляния (40465)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab