Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Първи национален конкурс за есе

КИЛ

15.02.2018, 07:16:06. Промяна: 15.02.2018, 07:30:27. Прегледи: 3510

     В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018г., дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

 1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.
 2. Изисквания:

2.1. Формат:

 • до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

2.2. Придружаваща информация:

 • трите имена на автора;
 • личен телефон и e-mail за връзка.

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

 • на e-mail: storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.

2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

4. Критерии за оценяване:

4.1.Изисквания:

 • тематична свързаност на есето;
 • последователност/логика на изложението;
 • структура: увод – изложение - заключение.

4.2. Език:

 • езиков речник и умение да бъде използван;
 • правопис и пунктуация.

5. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

 • І-ва награда - 400.00 лв.
 • ІІ-ра награда - 300.00 лв.
 • ІІІ-та награда - 200.00 лв.
 • Три поощрителни награди по 50.00 лв

7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г. на сайтовете: www.varnanamladite.com и www.azmogaazznam.com както и на сайта на Сдружение на писателите - Варна www.sdrujeniepisatelivarna.bg,

 

8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

 

За контакт и допълнителна информация:

Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

тел: 052/820 804

    

         Нашата действителност провокира различни гледни точки и проекции на възприятия, в която расте и се развива българската младеж. Всички ще очакваме с интерес есетата на младите творци и възможността да споделим техния свят на мечти и надежди.

На всички участници пожелаваме успех!

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242128) | Илюстрации (449) | Търсения (995) | Изтегляния (213205)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab