Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Библиотека "Варненско слово"

КИЛ

30.04.2018, 15:18:43. Промяна: 14.05.2018, 12:46:52. Прегледи: 2027

Сдружение на писателите Варна стартира кампания за набиране на книжен фонд, с който да бъде създадена библиотека само с варненски автори. Нейното име ще е "Варненско слово".

В дома на писателите във Варна на улица "Крали Марко" 11 и сега се съхраняват множество издания на автори от Варна. Те ще бъдат първите, които ще бъдат записани в библиотеката.

Управителния съвет и членовете на Сдружението се обръщат към всички читатели и автори, граждани на Варна и от страната - да дарят книга/книги от варненски автор. Всички получени издания ще бъдат съхранени в едно от помещенията на дома на писателите, където ще бъде и занапред библиотеката.

Целта на библиотека "Варненско слово" е събраните книги в последствие да бъдат предоставяни на всички читатели, които искат да се докоснат до автори от Морската столица. Създаването на подобен фонд ще улесни всички читатели, търсещи варненско слово. А и не само - самото съществуване на подобна библиотека ще направи писаното слово на Варна да стане по-популярно и достъпно.

Предвижда се периодично заглавията да бъдат публикувани в сайта на Сдружението. Както и да бъде изготвен подробен каталог на получените заглавия. За в бъдеще се предвижда и тематични вечери - представяния - на автори; четения на нова и стара варненска литература.

Предварително благодарим на всички, които ще се включат в кампанията.

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

КИЛ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (70) | Публикации (61) | Прегледи (125796) | Илюстрации (158) | Търсения (177) | Изтегляния (40463)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab