Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

МЕЖДУ НАДЕЖДИТЕ И СТАТУКВОТО Пети национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев – 2019“

Ангел Дюлгеров

11.08.2019, 20:13:55. Прегледи: 2152

        Сдружение на писателите – Варна, подпомогнато финансово от Фонд „Култура“ към Община Варна, успешно проведе през настоящата 2019 г. станалия традиционен Национален литературен конкурс „Атанас Липчев“, в памет на известния български писател Атанас Липчев. На адреса на Сдружението бяха изпратени 136 конкурсни творби от България и чужбина, които не само обогатиха географията на изпращаните творби, но и значително разшириха възрастовите граници на участващите. Пет години са сериозна възраст за конкурс, учреден в нестабилни времена и в началото поддържан не от общини и държавни институции, а от сдружение на писатели без особени собствени доходи. А повярвайте – това не е маловажна подробност.

Националният литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“ е мястото, където дори дебютантът има своя шанс. Това е конкурс за текстове, а не за вече готови и излъчени в публичното пространство продукти, където по друг начин тежат името на автора, марката на издателството, корицата, рецензиите и т.н. С други думи – копаене в словесните пясъци в търсене на скъпоценности, а не възпроизвеждане на вече формирани литературни репутации, в каквото понякога се превръщат литературните награди.  

И тази година призьори в конкурса бяха автори с много различен статут в литературното поле. От една страна, виждаме имена на вече изградени белетристи, в същото време лауреати станаха и дебютанти. Тази разнородност също е белег за отвореността на конкурса, за отказа му да се съобразява с утвърденото „разделение на труда“ в литературното поле, което всъщност е един от начините за възпроизвеждане йерархиите на статуквото. Подобни бяха и целите: Националният литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“: да постигне нова, авангардна форма на критика, поле за смислена емоционална и интелектуална среща на енергии. Чрез развитието на неформалното образование и подсилване на връзката между различните поколения в литературата и културата и тазгодишният конкурс продължи ярката литературна традиция на града ни в съвременната българска и световна литература, за да може Варна в следващите години да се превърне в стратегически национален център на космополитния ни национален дух.

           В замяна е редно да се запитаме: казват ли ни нещо тези разкази за обществото, в което живеем? Да, казват ни, но не направо. Болшинството от творбите тематизират начини за справяне с обхваналото ни усещане за дълбока криза, те са като компендиум от похвати за набавяне на смисъл в бъркотията, наречена „преход“, „забързано ежедневие“ и прочие клишета. Но не като сборник с рецепти или наръчник как да станем щастливи. Да не забравяме, че съвременният разказ е експеримент, размишление в образ и движение. Особено това личи при младежката субкултура, за която разказът не е прости проекции на медийните модели за свят. Тази често неврозна субкултура засмуква образи от едно или друго медийно поле, но ги пренарежда в друг синтаксис. Да вземем например мутрите и новобогаташите, изпаднали в пълната власт на „фатални“ жени, илюзорни мечти и пр. Казано по друг начин, конкурсните разкази завихриха навътре в силовото си поле оборотния репертоар от социални типове, като пренаредиха представите за междучовешките отношения.

Търсенето на смисъл в хаоса на прехода отвежда част от наградените разказвачи директно при темите за Спасението и Любовта. Тук може би е моментът да се запитаме за присъствието на постмодернизма в корпуса от наградени творби. Категорично може да се прецизира, че ценностно-философската арматура на постмодерното по-скоро липсва. Постмодерното присъства – но като ценностно неутрален набор от похвати: разказването от различни гледни точки, смесването на времена, саморефлексивността и тематизирането на самото писане, тарантиновското навързване на отделни истории с непоследователна хронология. Подобна констатация напълно аргументира друга основна цел на конкурса – да смете старите стереотипи, да създаде нов семантичен статус чрез заниманията с литература на нашия свят, да скърпи разкъсаните връзки между временното и вечното.

В тематично отношение, логично на нашето време, преобладаваха усилията художествено да бъдат защитени авторовите тези за крайното и безкрайното, божественото и човешкото, доброто и злото, както и забелването на слоя от илюзии, подхранващи уюта на ежедневното съществуване. В този план можем да приемем и наградените творби като представителна извадка за укрепването на българския разказ, случващо се пред очите ни през последните десетина години.

Общото впечатление е, че съвременният разказ търси публиката посредством сюжета и морализирането. Сложните игри с фигурациите и интертекстуалните алюзии изглеждат останали в миналото. Факт, който ни дава надежда за бъдещето на художествената ни словесност.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ангел Дюлгеров †

https://liternet.bg/publish19/a_diulgerov/index.html

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ Ангел Христов Дюлгеров е роден на 12 април 1958 г. в гр. Варна. През 1982 г. завършва „Българска филология” с втора специалност „История” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. През 1988-1989 г. специализира „Съвременна българска литература” в СУ „Св. Климент Охридски” при проф. Никола Георгиев. Първа литературоведска публикация – в Националния студентски сборник по случай 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков (1980). През годините Ангел Дюлгеров публикува свои статии и отзиви във вестниците „Пулс”, „Култура”, „Литературен вестник”, „Български писател” и др., както и в сп. „Септември”, „Простори”, „Зорница”, „Антимовски хан”, „Съвременник”, „Море”, „Везни”, Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, сп. „Страница” и др. Публикувал е над 200 научни статии по различни литературоведски въпроси на български и руски език. Има десетки участия в национални и международни конференции по литература и история. Автор е на книгите „Георги Бакалов във Варна 1896-1903 г.”, „Последният българин”, „Позиция I”, „Позиция II”, „Паралелни светове”, „Трите вида живот” „432 херца“ на Недялко Славов и общата граматика на съвременния български роман“, „Думи от дългия път. Онтология на болката в поезията на Борис Христов“ и др., автор и съставител е на сборници за Йоан Екзарх, Емил Иванов, Атанас Липчев, Турхан Расиев и др. Интересите му са в областта на българската литература от XIX и ХХ в. и литературната критика. Ангел Дюлгеров е носител на литературни награди. Двукратен носител на Награда „Варна“ (2012 и 2019). Главен редактор на в. КИЛ (2012-2018), издаван от Сдружение на писателите – Варна. Председател на Сдружение на писателите – Варна преди кончината си. Управител на Фондация „Изкуство за Варна”. Умира на 4.VІІ. 2021 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242339) | Илюстрации (449) | Търсения (996) | Изтегляния (213208)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab