Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ "АТАНАС ЛИПЧЕВ 2020"

Ангел Дюлгеров

28.11.2020, 18:56:11. Промяна: 28.11.2020, 19:05:40. Прегледи: 2740

СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА

 

Жури в състав: проф. дфн Сава Василев - председател, и членове: Владимир Шумелов, Ангел Дюлгеров определи сред получените 205 разказа от страната и чужбина следните наградени автори на Шестия национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев 2020“:

 

 

1. Красимира Асенова Николова – гр. Русе, разказ „Танчето”

2. Десислава Грамадникова – гр. Пловдив, разказ „Песен за отвъд“

3. Даниел Димитров Донев – гр. София, разказ „Гардероб“

         Решението на журито е окончателно.

 

гр. Варна, 28.11.2020 г.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ангел Дюлгеров †

https://liternet.bg/publish19/a_diulgerov/index.html

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ Ангел Христов Дюлгеров е роден на 12 април 1958 г. в гр. Варна. През 1982 г. завършва „Българска филология” с втора специалност „История” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. През 1988-1989 г. специализира „Съвременна българска литература” в СУ „Св. Климент Охридски” при проф. Никола Георгиев. Първа литературоведска публикация – в Националния студентски сборник по случай 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков (1980). През годините Ангел Дюлгеров публикува свои статии и отзиви във вестниците „Пулс”, „Култура”, „Литературен вестник”, „Български писател” и др., както и в сп. „Септември”, „Простори”, „Зорница”, „Антимовски хан”, „Съвременник”, „Море”, „Везни”, Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, сп. „Страница” и др. Публикувал е над 200 научни статии по различни литературоведски въпроси на български и руски език. Има десетки участия в национални и международни конференции по литература и история. Автор е на книгите „Георги Бакалов във Варна 1896-1903 г.”, „Последният българин”, „Позиция I”, „Позиция II”, „Паралелни светове”, „Трите вида живот” „432 херца“ на Недялко Славов и общата граматика на съвременния български роман“, „Думи от дългия път. Онтология на болката в поезията на Борис Христов“ и др., автор и съставител е на сборници за Йоан Екзарх, Емил Иванов, Атанас Липчев, Турхан Расиев и др. Интересите му са в областта на българската литература от XIX и ХХ в. и литературната критика. Ангел Дюлгеров е носител на литературни награди. Двукратен носител на Награда „Варна“ (2012 и 2019). Главен редактор на в. КИЛ (2012-2018), издаван от Сдружение на писателите – Варна. Председател на Сдружение на писателите – Варна преди кончината си. Управител на Фондация „Изкуство за Варна”. Умира на 4.VІІ. 2021 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (242122) | Илюстрации (449) | Търсения (995) | Изтегляния (213205)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab