Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021” ЗА РАЗКАЗ - НАГРАДИ

НОВИНИ

18.06.2021, 09:30:53. Промяна: 22.09.2021, 11:26:24. Прегледи: 984

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ 2021”

ЗА РАЗКАЗ – 2021 г.

 

 

           Жури в състав:        проф. дфн Сава Василев

                                           Владимир Шумелов

                                           Ангел Дюлгеров

определи следните наградени автори:

 

           ПЪРВА НАГРАДА (300 лв.)

           Никола Златков Николов (София) за разказа „Лошият капитан“

 

           ВТОРА НАГРАДА (200 лв.)

           Ина Василева (София) за разказа „Братя“

 

           ТРЕТА НАГРАДА (150 лв.)

           Силвия Христова Четрокова (Асеновград) за разказа „Една войнишка каска“

 

           НАГРАДА ЗА УЧАСТНИК НА МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (150 лв.)

           Александър Евгениев Колев (София) за разказа „Хубава жена“

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (148178) | Илюстрации (240) | Търсения (232) | Изтегляния (179460)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab