Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Архив на вестник "КИЛ"

5 (365). 07-2015PDF

12 (360). 12-2014PDF

11 (359). 11-2014PDF

10 (358). 10-2014PDF

9 (357). 09-2014PDF

8 (356). 08-2014PDF

7 (355). 07-2014PDF

6 (354). 04-2014PDF

5 (353). 04-2014PDF

4 (352). 04-2014PDF

3 (351). 03-2014PDF

2 (350). 02-2014PDF


1 2 слeдваща последна
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (275) | Прегледи (251601) | Илюстрации (457) | Търсения (1071) | Изтегляния (213811)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab